หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นาย อมรเทพ แก้วอุบล
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
โทร : 086-4458396
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นาย อมรเทพ แก้วอุบล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-4458396
นางสาว ณัฐยา ร่มจำปา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-0500025
นางสาว สาหร่าย มั่่นพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-1615917