หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารตำบล
ลาดทิพรส
เศรษฐกิจก้าวหน้า
อาชีพเกษตรกรคือ
อาชีพหลักชาวลาดทิพรส
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร.ร.ลาดทิพรสพิทยาคม
ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
ทุ่งดอกทานตะวัน
ความงามแห่งลาดทิพรส
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒธรรม
สถานีอนามัยลาดทิพรส
ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี
นำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นายประพัฒน์ ฤทธิ์มาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดทิพรส
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
1
2
3
4
5


          
 
 


 
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ 2566  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566
นายประพัฒน์ ฤทธิ์มาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
.........................................................

เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนเหนือ
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงาน
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  หนเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
ณ วัดลาดทิพยรส บ้านรักเจริญ หมู่ ๑๓  ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารกลาง
ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
พระเทพมุนี   รองเจ้าคณะภาค ๔  
พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานบริหารกลาง
พระราชวชิรสีมาภรณ์  รองประธานบริหารกลาง
พระสุธีรัตนบัณฑิต คณะกรรมบริหารกลาง
พระมหาศุภฤกษ์   สุภทฺทจารี
ฝ่ายธุรการสำนักงานบริหารกลาง
พระเทพรัตนนายก
ประธานคณะกรรมการประจำหนเหนือ
#คณะกรรมการประจำหนเหนือ
พระเทพสิงหวราจารย์
พระราชรัตนสุธี
พระอุดมบัณฑิต
พระพุทธิญาณมุนี
พระสุมณ์ศาสนกิตติ์
พระโกศัยเจติยารักษ์
พระวินัยสาทร(ธ)
พระเมธีวชิรคุณ
พระครูโสภณปริยัติ
พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
พระเมธีวชิรธรรม
พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์
พระครูโกสัยสุนทรกิจ
พระมหาภาคภูมิ  ภทฺทเมธี
พระครูนิติสุตากร
พระครูพิบูลสรกิจ
พระครูสังฆรักษ์ธวัชร์  สุทฺธิญาโณ
พระครูใบฎีกาอรุณ อิสฺสรธมฺโม
พระครูสุธีวรกิจ เลขานุกการ จจ.เชียงราย
#สมัชชาศีล ๕ หนเหนือ
พระครูนิติสุตากร
รองประธานสมัชชาศีล ๕ หนเหนือ (นครสวรรค์)
พระครูสังฆรักษ์ธวัช สุทธิญาโณ
ผู้ช่วยเลขานุการสมัชชาศีล ๕ หนเหนือ (เชียงใหม่)
พระครูสมุห์นันทวิทย์  นนฺทธมฺมิโก
ผู้ประสานงานศีล ๕ หนเหนือ
พระครูพิบูลสรกิจ
สมัชชาศีล ๕ หนเหนือ จ.ลำพูน
พระมหาชิษณุภักดิ์  สนฺติกโร
สมัชชาศีล ๕ หนเหนือ จ.นครสวรรค์
พระสงฆ์สมัชชาศีล ๕ จ.นครสวรรค์
#ฝ่ายคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์
พระธรรมวชิรธีรคุณ  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระสิริวชิรสุธี   เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธ)
พระราชรัตนเวที   รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระศรีสุทธิพงศ์   เจ้าคณะอำเภอลาดยาว
พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองฯ
พระครูศรีธีรานันท์  เจ้าคณะอำเภอตาคลี
พระครูนิวิฐศีลขันธ์  เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
พระครูนิวิฐสังฆกิจ  เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว
พระครูศรีโพธานุรักษ์  เจ้าคณะอำเภอแม่เป็น
พระมหาไพโรจน์  จนฺทปญฺโญเจ้าคณะอำเภอโกรกพระ
พระครูนิมิตชโยดม  เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอไพศาลี
พระครูนิมิตสัลภรณ์  เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
พระมหาประมาณ สิทธิเมธี เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
พระมหาประเสริฐ ปุณณสิริ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
พระครูนิรุตวิเชียร  เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ รก.เจ้าคณะอำเภอพยุหะ
พระครูนิรมิตเวฬุวัน  รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
พระครูนิมิตศาสนคุณ  เจ้าคณะตำบลลาดทิพรส
พระอธิการสุเทพ ฐิติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดลาดทิพยรส
พระมหาอนุวัติ  อนุวฑฺฒนวิญฺญู เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตาคีล
คณะพระสังฆาธิการ ระดับ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุกการทุกระดับ จ.นครสวรรค์
#ฝ่ายบ้านเมือง  จ.นครสวรรค์
นางพรเพชร  เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
พ.ต.อ. เกียรติศักดิ์ ขอนพุดชา รองผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์
น.ส.สร้อยสุรีย์รัตน์ พลพรพิสิฐ  นายอำเภอตาคลี
นายศรัณย์  เพ็ชร
น.ส.วรรณศิริ  ปิ่นทอง(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
นายชำนาญ  เหลืองบำรุงรักษ์ ส.อบจ.นครสวรรค์
พ.ต.อ. ยศพงษ์ กุลดิลก     ผกก.ตำรวจภูธรจันเสน
นาวาอากาศเอก ภิญโญ ต๊อดแก้ว ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔
ร้อยเอกทินกฤต ดาวสาวะอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๓๑
นายไพโรจน์  ประดิษฐ์วงศ์วาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
นายประพัฒน์ ฤทธิ์มาก นายก อบต.ลาดทิพรส
นายณภัทร ลันทอง  กำนันตำบลลาดทิพรส
นายวิมาน นาคตระกูล  ผอ.รพ.สต.ลาดทิพรส
นายสมแพง อินอาน  ผอ.รร.ลาดทิพรสวิทยาคม
นายประสิทธิ์  คุ้มทรัพย์ รก.ผอ.รร.วัดลาดทิพยรส
นายวินัย  คำอุดม   ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลาดทิพรส
ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์
ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
นายสุนทร  หล้าสุด  ผญ.บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านรักเจริญ
นายทองดี มั่งมี   ผญ.บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านลาดทิพรส
นายมีชัย  เรืองรุ่ง  ผญ.บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์พัฒนา
หัวหน้าส่วนจังหวัดและอำเภอ ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชาวบ้าน บ้านรักเจิญ ตำบลลาดทิพรส และใกล้เคียง ฯลฯ
#ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน บ้านรักเจริญ หมู่ที่ ๑๓  ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์
มีจำนวนครัวเรือน ๘๔ ครัวเรือน  มีประชากร ๓๑๑ คน
ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ชื่อ นายสุนทร  หล้าสุด
วัดประจำหมู่บ้าน วัดลาดทิพยรส
เจ้าอาวาสชื่อ พระอธิการสุเทพ  ฐิติปญฺโญ
#การดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (โดดเด่น)
มีการดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างผู้บริหารหมู่บ้านรักเจริญ  หมู่ ๑๓ และวัดลาดทิพยรส ให้สอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
มีการบูรณาการกิจการคณะสงฆ์กับหมู่บ้านยั่งยืน
มีกฎระเบียบของหมู่บ้าน  อย่างชัดเจน  ส่งเสริมกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
#จุดเด่นของหมู่บ้าน/รางวัลเกียรติคุณหมู่บ้าน
บ้านลาดทิพยรส ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๕๘ ชาวบ้านกลุ่มแรกมีถิ่นฐานมาจาก บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง และ บ้านสระกระเบื้องฯลฯ จ.ลพบุรี ได้ย้านถิ่นฐาน จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า บ้านลาดขนมจีน ต่อมาในปี ๒๕๒๑ จัดตั้งตำบลใหม่เป็น บ้านลาดทิพรส  แยกออกมาจาก หมู่ ๑ ๗ เป็นหมู่ ๑๓ ตั้งบ้านใหม่ว่า บ้านรักเจริญ
ดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน ทั้งตำบลลาดทิพยรส
ดำเนินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กองทุนหมู่บ้านล้านปลอดดอก ,บ้านรักเจริญ ล้านต่อยอด
ศูนย์ผู้นำจิตอาสา พัฒนาชุมชน
รางวัล หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ผลคะแนนระดับ A ปี ๒๕๖๔,๒๕๖๕
ดำเนินการมูลนิธิร่วมกตัญญู จุดลาดทิพยรส
กลุ่มจิตอาสาในชุมชน สอนน้องที่บ้านเรา
#ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า otop
เครื่องจักสาน ผักสวนครัว  ข้าวหลาม อาหารพื้นถิ่น
#อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี  โดดเด่น
ชาติพันธุ์ไทยพวน  อนุรักษ์ภาษาถิ่น
สืบสานประเพณีกำฟ้า(ไทยพวน) เผาข้าวหลาม ปั้นข้าวจี่ ประจำทุกปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ย. 2566 เวลา 09.35 น. โดย Sarai

ผู้เข้าชม 59 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 098-823-8437
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โทร : 086-445-8396
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส
จำนวนผู้เข้าชม 21,999,847 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2551 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10