โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     วันนี้ เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรสร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอตาคลี
จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ให้แก่ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในตำบล

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 16.36 น. โดย นริศ อ่อนละมูล

ผู้เข้าชม 40 ท่าน