หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฏร์เจริญ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฏร์เจริญ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]จ้างรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3